รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 5 - 27 กรกฎาคม 2560 )

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 - 22 มีนาคม 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 12 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2559 )
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น